đồng phục nghi thức đội

Thành tựu

 • Trong 10 năm qua APS đã đạt được phần thưởng từ Tổ Chức Quốc Tế về Tiêu Chuẩn Chất Lượng (ISO)
 • Năm 2004 công ty đã được tổ chức QMS chứng nhận hệ thống quản lý của công ty phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2000

 gioithieu 1

 • Tháng 04/2009 tổ chức QMS đã  tái chứng nhận lại hệ thống theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 
 • Chúng tôi luôn tuân thủ qui trình làm việc đã đề ra để duy trì hiệu quả và hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. 
 • Mục tiêu: 
  • Chúng tôi liên tục cải tiến chất lượng sản phẩm để có thể đưa ra giá và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.
  • Đầu tư cho nghiên cứu, phát triển thêm nhiều mẫu mã, đa dạng hóa sản phẩm.
  • Luôn giữ vững được nguồn nhân lực hiện có.

Tin cũ hơn:

http://www.joomla.edu.vn