đồng phục nghi thức đội

Thành tựu

 • Trong quá trình hoạt động Toàn Thịnh đã đạt được chứng nhận từ Tổ Chức Quốc Tế về Tiêu Chuẩn Chất Lượng (ISO) và duy trì cập nhật liện tục.
 • Tháng 06/2016 công ty đã được Cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Dương chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
 • Tháng 10/2021 công ty đã được tổ chức QMS tái chứng nhận hệ thống quản lý của công ty phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2015

 gioithieu 1

 • Tháng 08/2022 tổ chức Bureau Veritas Certification đã tái chứng nhận lại hệ thống theo tiêu chuẩn ISO 15378:2017 
 • Chúng tôi luôn tuân thủ qui trình làm việc đã đề ra để duy trì hiệu quả và hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. 
 • Mục tiêu: 
  • Chúng tôi liên tục cải tiến chất lượng sản phẩm để có thể đưa ra giá và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.
  • Đầu tư cho nghiên cứu, phát triển thêm nhiều mẫu mã, đa dạng hóa sản phẩm.
  • Luôn giữ vững được nguồn nhân lực hiện có.

Tin cũ hơn:

http://www.joomla.edu.vn